program Invoice

Licenčný poplatok pre ttento program je jednorázový.
Všetky ďalšie aktualizácie programu máte k dispozícii zdarma.


Licencia je udelená pre databázu jednej firmy. Ak ste vlastníkom viacerých firiem, je potrebné pre každú firmu, pre ktorú chcete program používať, zakúpiť licenciu samostatne.
Cenník pre multilicenciu nájdete na nižšie (zľava pre každú ďalšiu licenciu tvorí minimálne 50% z ceny programu).

K programu ponúkame aj rôzne služby. Cenník služieb si môžete prezrieť nižšie.

Program môžete objednávať na tejto stránke.

doživotná licencia

24,90 €

Cennník platný pri objednávke multilicencie. cenník pre multilicencie


Pre získanie licencie programu sa môžete obrátit aj na niektorých našich predajcov .
Program si však vždy môžete objednať aj priamo u nás - objednávka .
Pre záujemcov zo Slovenskej republiky - AVIR, s.r.o. stránka
Pre záujemcov z Českej republiky - JIMAZ s.r.o. stránka
Pre záujemcov z Českej republiky - sksoft.cz stránka
Pre záujemcov z Maďarskej republiky - Paragraf s.r.o. stránka


služby spojené s programom Invoice

Zaslanie CD s kópiou programu.

Objednať CD s programom máte možnosť bezohľadu na to, či ste registrovaným zákazníkom alebo nie. CD si môžete objednať aj nezávisle od objednávky licencie, ale máte možnosť objednať si CD aj pri vystavovaní objednávky.

Ak máte záujem si objednať CD mimo objednávkového formulára, napíšte nám e-mail . Obratom obdržíte zálohovú faktúru, po ktorej uhradení Vám bude CD zaslané.

5,- €

Vytvorenie / úprava tlačovej zostavy pre faktúru (vzhľadu).

Ak by ste chceli zmeniť vzhľad vytlačeného dokladu - faktúry a neviete si poradiť so zabudovanou funkciou možnosti úpravy vzhľadu faktúry, môžete nás požiadať o vytvorenie reportu podľa vašich požiadaviek. Potrebné zmeny stačí slovne opísať prípadne poslať predlohu e-mailom.

Za túto činnosť sa platí manipulačný poplatok. Ak máte záujem o vytvorenie reportu, napíšte nám na náš e-mail .

od 20 €

Zmena licencie.

Ak ste pri registrácii zadali nesprávne registračné meno (prípadne ste spravili preklep) a chybu nenapravili pred uhradením faktúry (prípadne zálohovej faktúry) máte možnosť požiadať o licenčné číslo pre nové registračné meno. Registračné meno máte možnosť zmeniť aj v prípade, že ste si zmenili názov firmy. (Registračné meno je tlačené na spodnej strane dokladov.)

Za túto činnosť sa platí manipulačný poplatok. Ak máte záujem zmeniť registračné meno a obdržať tak nové licenčné číslo, napíšte nám na náš e-mail vaše pôvodné registračné údaje. Obratom obdržíte zálohovú faktúru, po ktorej uhradení obdržíte nové registračné údaje.

6,90 €

Odomknutie databázy.

Ak ste zabudli heslo pre prístup do databázy, môžeme potrebnú databázu odomknúť. Pôvodné heslo však získať nevieme, vieme ho len zrušiť a vy si potom môžte zvoliť ľubovoľné nové heslo.

Za túto činnosť sa platí manipulačný poplatok. Ak máte záujem o odomknutie databázy napíšte nám na e-mail žiadosť. Obratom obdržíte ďalšie inštrukcie a zálohovú faktúru, po ktorej uhradení bude vaša žiadosť vybavená.

8,90 €

Oprava databázy.

Ak ste si akýmkoľvek spôsobom poškodili databázu (výpadok el. prúdu, neodborná manipulácia, zásah do databázy, ...) a nemáte možnosť obnovy databázy zo zálohy, môžeme sa pokúsiť vašu databázu opraviť.

Za túto činnosť sa platí manipulačný poplatok. V prípade, že databázu nebude možné opraviť, manipulačný poplatok neplatíte. Ak máte záujem o opravu databázy napíšte nám na e-mail žiadosť. Obratom obdržíte ďalšie inštrukcie a zálohovú faktúru, po ktorej uhradení bude vaša žiadosť vybavená.

10,90 €