Všetky údaje na nasledovných obrázkoch sú vymyslené.
( obrázky sú z verzie Invoice [v 1.00 (build 18)] )


hlavné menu programu

správa používateľov

správa odberateľov

zoznam faktúr

vytváranie faktúry

uhrádzanie faktúry

náhľad tlače zoznamu faktúr

náhľad tlače faktúry

tabuľkový prehľad faktúr

tabuľkový prehľad kategórií položiek

menu programu

tabuľkový prehľad položiek

grafový prehľad výnosov (stĺpový)

grafový prehľad výnosov (koláčový)

nastavenia jazyka

nastavenia programu

PDF súbor exportovanej faktúry (duálne zobrazovanie meny 1). Môžete si prezrieť aj obrázok.

PDF súbor exportovanej faktúry (duálne zobrazovanie meny 2). Môžete si prezrieť aj obrázok.

PDF súbor exportovaného zoznamu položiek. Môžete si prezrieť aj obrázok.

video vytvárania faktúry