Čo je to Invoice?

"Invoice" je program slúžiaci na evidenciu a vystavovanie faktúr. Fakturácia s týmto programom je pomerne jednoduchá a rýchla. Faktúry je možné vytlačiť i exportovať napríklad do PDF súboru. Tento fakturačný program eviduje aj úhrady jednotlivých faktúr a umožňuje prezeranie a tlač rôznych tlačových zostáv a dokladov. Všetky funkcie programu Invoice, sú obsiahnuté aj v programe Invoice: Basic, ktorý okrem toho ponúka navyše aj možnosť práce cez Internet.

Aký je rozdiel medzi programami Invoice a Invoice: Basic?

Invoice: Basic je program odvodený od skladového programu Invoice: Business. Jeho funkcie sú však okresané na úroveň programu Invoice.

Hlavnými rozdielmi sú:
- program Invoice: Basic umožňuje prácu s databázou cez Internet z viacerých počítačov súčasne
- program Invoice: Basic umožňuje prepracovanejšiu cenotvorbu (k dispozícii sú cenové skupiny a individuálne ceny pre odberateľov)
- program Invoice požíva databázu SQLite (čo je jednoduchá databáza, ktorá nevyžaduje žiaden SQL server a program zapisuje priamo do databázového súboru)
- program Invoice: Basic používa databázu MySQL (táto databáza vyžaduje databázový server, ktorý ale nie je nutné inštalovať samostatne, pretože ponúkame inštalačný súbor programu Invoice: Business, ktorý nainštaluje databázový server aicky)
- obidva programy ponúkajú prechod na vyššie verzie (Invoice: Standard a Invoice: Business), ale v prípade programu Invoice: Basic je prechod podstatne jednoduchší, pretože nebudete po prechode potrebovať nastaviť žiadne dodatočné údaje (cenové skupiny, typ položky {pretože môže ísť o skladovú položku, službu a výrobok})
- program Invoice ponúka možnosť nastavenia jazyka rozhrania programu (slovenčina, čeština a angličtina) - jazyky pre faktúry je možné nastaviť v oboch programoch

Krátke zhrnutie.
Výhodou programu Invoice je jeho jednoduchosť z pohľadu databázového úložiska. Avšak pri použití plne aickej inštalácie pre program Invoice: Business, ktorá obsahuje aj databázový server MySQL je pre bežného používateľa rozdiel takmer nepostriehnuteľný a prejaví sa len v mierne dlhšej inštalácii programu Invoice: Basic. Ďalšou výhodou programu Invoice je možnosť nastavenia napríklad českého rozhrania programu a preto je program predovšetkým vhodný pre používateľov z Českej republiky. Na preklade programu Invoice: Basic a Invoice: Business však intenzívne pracujeme.
Všetky ostatné výhody patria programu Invoice: Basic a preto Vám odporúčame odskúšať prácu predovšetkým s týmto programom. Viac informácií o týchto programoch si môžete prečítať na tejto stránke .

Funkcie programu

 • Evidencia faktúr, zálohových faktúr, úhrad faktúr, používateľov programu, odberateľov, sortimentu, bankových účtov.
 • Evidencia úhrad faktúr a zálohových faktúr.
 • Farebné zvýraznenie uhradených i preuhradených faktúr.
 • Vystavovanie faktúr v cudzej mene.
 • Možnosť duálneho zobrazovania meny vo faktúre (domáca mena + cudzia mena).
 • Automatické načítavanie kurzu z internetu pre Slovenských zákazníkov (a ostatných zákazníkov používajúcich EUR) (www.ecb.europa.eu) a pre Českých zákazníkov (www.cnb.cz).
 • Tlač dokladov (faktúr, zálohových faktúr, príjmových dokladov) a rôznych tlačových zostáv podľa vlastného výberu.
 • Export všetkých dokladov a tlačových zostáv do PDF súboru priamo z programu.
 • Možnosť tlače loga firmy a pečiatky používateľa na faktúrach.
 • Tlač faktúry v cudzom jazyku. Viac o jazykových mutáciách sa dočítate tu.
 • Možnosť úpravy vzhľadu faktúry a možnosť vytvárania šablón pre faktúry.
 • Možnosť grafického znázornenia obratov podľa vlastného výberu.
 • Možnosť umiestnenia databázy na ľubovoľné miesto na počítači / počítačovej sieti / alebo na USB kľúč.
 • Možnosť práce s rôznymi databázami (firmami) na jednom počítači (v prípade vlastnenia licencie).
 • Možnosť vytvárania používateľských účtov s pridelením rôznych právomocí (databáza nie je šifrovaná, ale možnosť prístupu z programu Invoice môže byť chránená heslom).
 • Automatické a manuálne zálohovanie.
 • Automatické zisťovanie a inštalovanie aktualizácií.

Registrovaná verzia

Licenčný poplatok pre tento program je jednorázový.
Všetky ďalšie aktualizácie programu máte k dispozícii zdarma.


Licencia je udelená pre databázu jednej firmy. Ak ste vlastníkom viacerých firiem, je potrebné pre každú firmu, pre ktorú chcete program používať, zakúpiť licenciu samostatne.
Cenník pre multilicenciu nájdete na tejto stránke (zľava pre každú ďalšiu licenciu tvorí minimálne 50% z ceny programu).

K programu ponúkame aj rôzne služby. Cenník služieb si môžete prezrieť na tejto stránke.

Program môžete objednávať na tejto stránke.

Obmedzenia v neregistrovanej verzii

V neregistrovanej verzii sú umožnené všetky činnosti, aby ste mali možnosť program čo najpodrobnejšie preskúmať a zistiť tak, či Vám vyhovuje. To znamená, že môžete pridávať neobmedzené množstvo používateľov, odberateľov, sortimentu, faktúr, zálohových faktúr, ... Máte možnosť prezerať tlačové zostavy v tabuľkovej a grafovej podobe. Jediným obmedzením je nemožnosť tlače ani exportu dokladov. Náhľad na tlač je však povolený a tak si priamo na obrazovke môžete prezrieť výzor dokladov. Ak máte záujem o registráciu a získanie tak licencie a odomknutie tlačových a exportovacích možností, pokračujte prosím na tejto stránke.

Neregistrovanú kópiu nie je povolené používať na komerčné účely. Slúži výhradne na zoznámenie sa s programom a jeho možnosťami.

Systémové a hardvérové požiadavky

 • Operačný systém: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7
 • Pamäť: 30 MB voľnej pamäte RAM
 • Pevný disk: 15 MB voľného miesta na pevnom disku (+ veľkosť databázy a záloh)
 • Rozlíšenie: Program funguje korektne aj na menších rozlíšeniach (napríklad na netbookoch s rozlíšením 1024x576). Optimálne minimálne rozlíšenie pre prácu s programom je 1024x768.
Program funguje aj na systéme Windows 98, avšak negarantujeme 100% funcionalitu. V danom systéme napríklad nefungujú aické aktualizácie.