Vitajte na stránke programu Invoice.

Hľadáte fakturačný program, ktorý je jednoduchý na ovládanie, ponúka nadštandardné funkcie a je cenovo dostupný?
Prečítajte si hlavné funkcie fakturačného programu - Invoice.

pen Program Invoice je určený na evidenciu, vystavovanie a tlač faktúr. Program ďalej ponúka možnosť vystavovania zálohových faktúr, príjmových dokladov a evidenciu úhrad faktúr.

Pred tlačou dokumentov je zobrazený náhľad na vizáž dokumentu. Dokumenty je možné aj exportovať do PDF súboru a následne zaslať v elektronickej podobe Vášmu klientovi.

euro Program Invoice je pripravený na Euro a duálne zobrazovanie meny.
V programe je umožnené vystavovať faktúry aj v ďalších cudzích menách s možnosťou aického načítania prevodného kurzu z internetu. Táto funkcia je možná pre Slovenských požívateľov (a ostatných používateľov používajúcich menu EUR) a Českých používateľov programu.

chart
Chcete mať prehľad o vystavených faktúrach, odberateľoch, či Vášho sortimentu?
Invoice Vám ponúka rôzne prehľady a tlačové zostavy v grafovej aj tabuľkovej podobe.

database V programe Invoice si môžete zvoliť umiestnenie Vašej databázy. Databázu si môžete umiestniť napríklad na USB kľúč a k dátam pristupovať z rôznych počítačov len v prípade ak zapojíte USB kľuč, ktorý máte vždy bezpečne u seba. Dáta tak nosíte stále so sebou. Ďalšou možnosťou je umiestniť databázu na sieťový disk a k dátam pristupovať z viacerých počítačov súčasne. Program môže pracovať aj s viacerými databázami.

users Či už pracujete s danou databázou na jednom počítači alebo na viacerých, vždy máte možnosť vytvorenia viacerých používateľských účtov. Každému účtu je možné prideliť prihlasovacie meno a heslo, ktorým sa do databázy prihlasujú. Každému účtu je možné prideliť rôzne práva, ktoré si zvolíte podľa potreby.

languages V programe Invoice máte možnosť tlačiť faktúry v rôznych jazykoch. Možnosť rozširovania jazykovej podpory pre faktúry je veľmi jednoduchá. Rozhranie programu je takisto v rôznych jazykoch.

backup Bezpečnosť dát je veľmi dôležitá. Program Invoice preto ponúka nástroje na zálohovanie a obnovu databázy. Databázu si môžete zálohovať Vami vybrané umiestnenia v počítači i na sieti alebo na USB kľúč.
Program má implementovanú aj možnosť aického zálohovania.

update Veľmi významná je aj aktuálnosť programu. Je čo najdôležitejšie aby Vaša verzia bola stále aktuálna. V programe je implementovaná možnosť zisťovania aktualizácie a aické stiahnutie a nainštalovanie novej verzie programu.