Ako preložiť jazykové súbory?

Najprv si stiahnite a nainštalujte program Invoice. Na mieste, kde je program nainštalovaný sa nachádza adresár Languages. V tomto adresári sú podstatné pre preklad súbory s príponou *.lng (rozhranie programu) a *.ilng (jazyk faktúry). Súbory *.flng nie je nutné prekladať. Tieto súbory je možné editovať v textovom editore a zaslať nám na adresu hdsoft@hdsoft.sk. V prípade dohody prekladu na niektorý jazyk faktúry, môžete získať zľavu z licencie programu. Skúste nás preto najskôr kontaktovať.
Pre preklad môžete použiť aj našu prekladaciu utilitku (stiahnite tu) . Pomocou tejto utilitky je preklad užívateľsky priateľský. Prekladacia utilitka vám farebne zvýrazní časti, ktoré je potrebné preložiť ak porovnáte slovenský súbor s Vašim vytváraným.

Súbory *.flng nie je nutné prekladať!